Prof. Dr. Ergün Eroğlu

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi

E

Ulusal Makale

a) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale