VIKOR Method for Ranking Logistic Villages in Turkey

M10

Dr. Emrah Önder
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

Araş. Gör. Bahadır Fatih Yıldırım
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı