Dergi

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Y

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

ISSN: 2148-029X
E-ISSN: 2148-029X