Akademik

Makaleler • Bildiriler • Projeler • Kitaplar • Tezler

Makaleler

Tüm makaleler 29


Bildiriler

Tüm bildiriler 3


Kitaplar

Tüm kitaplar 5

  • Dağ, S., Yıldırım, B. F., (2014). PROMETHEE. Yıldırım, B. F., Önder, E. (Ed.), Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri. (177 - 200). Bursa: Dora Yayıncılık.

  • Yıldırım, B. F., (2014). Gri İlişkisel Analiz. Yıldırım, B. F., Önder, E. (Ed.), Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri. (229 - 244). Bursa: Dora Yayıncılık.

  • Yıldırım, B. F., (2018). Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerine Giriş. Önder, E., Yıldırım, B. F. (Ed.), Sağlık Yönetiminde Karar Verme I. (1 - 10). Bursa: Dora Yayıncılık.

  • Koçdaş, M., Yıldırım, B. F., (2018). Tedarikçi Seçimi ve Karar Verme. Önder, E., Yıldırım, B. F. (Ed.), Sağlık Yönetiminde Karar Verme I. (291 - 316). Bursa: Dora Yayıncılık.

  • Sevim, E., Yıldırım, B. F., (2018). Sağlık Turizmi ve Karar Verme. Önder, E., Yıldırım, B. F. (Ed.), Sağlık Yönetiminde Karar Verme I. (341 - 374). Bursa: Dora Yayıncılık.


Projeler

Tüm projeler 6

Mobil İletişim Sektöründe Nitelikli Personel Seçimi için Karar Destek Modeli Geliştirilmesi
Kontratlı AR-GE Projesi Devam Eden Proje

İstanbul Üniversitesi Akademik Dergilerinin Geliştirilmesi Projesi
İ.Ü. BAP Projesi Devam Eden Proje

İstanbul Üniversitesi Akademik Kitaplarının Geliştirilmesi Projesi
İ.Ü. BAP Projesi Devam Eden Proje

Taşımacılık ve Lojistik Sektörü'nde Faaliyet Gösteren Firmaların Staj ve Mezun Veritabanı ile İşbirliklerinin Arttırılmasına Yönelik Araştırma ve Analiz
Kontratlı AR-GE Projesi Devam Eden Proje

Türkiye Lojistik Sektörü İçin Güven Endeksinin Geliştirilmesi
Kontratlı AR-GE Projesi Devam Eden Proje

Mobil İletişim Alanında Faaliyet Gösteren Firmaların Ekonomiye Olan Katkılarının İncelenmesi
Kontratlı AR-GE Projesi Tamamlanmış


Tezler